Ronjenje

Ronjenje

Kursevi ronjenja u klubu Mornar odvijaju se po programima PADI, CMAS i AIDA asocijacija. Takodje, aktuelni su i kursevi prve pomoći EFR – Emergency First Response.