Uputstvo za uplatu članarine

Uplata članarina i ostalih dažbina Klubu vrši se isključivo putem uplata na žiro račun Kluba 205-174838-53 kod Komercijalne banke a.d. Beograd. Vaše uplate možete izvršiti u bilo kojoj banci, pošti ili on-line plaćanjem pridržavajući se navedenih uputstava.

Uplatilac: Ime i prezime, Adresa i mesto iz Evidencionog lista člana kluba za koga se uplaćuje (ukoliko je to dete, uplaćujete na njegovo ime. Ukoliko je uplata za više dece, navodite ime najstarijeg deteta dok ostale navodite u polju Svrha uplate).

  • PRIMER: Viktor Dimitrijević, Petra Petrovića 9, 11000 Beograd

Svrha uplate: Mesečna članarina za mesec/godina (ukoliko je uplata za pola meseca svrha je: Članarina za prvu polovinu mesec/godina ili Članarina za drugu polovinu mesec/godina; ukoliko je uplata za više dece svrha je: Uplata članarine za ime1 i ime2 prezime za mesec/godina)

  • PRIMER 1 – uplata za oktobar 2017: Članarina za 10/2017
  • PRIMER 2: Članarina za prvu polovinu 10/2017
  • PRIMER 3: Članarina za drugu polovinu 10/2017

Primalac: Klub za vodene sportove Mornar, Cara Dušana 2, 11000 Beograd

Iznos: Iznos članarine koji uplaćujete VEOMA VAŽNO! Ne uplaćujte proizvoljne iznose. Oni se moraju poklopiti sa cenovnikom Kluba.

Račun primaoca: 205-174838-53

Poziv na broj: mesec/godina za koji se uplaćuje članarina

  • PRIMER za oktobar: 10/2017