Uputstvo i smernice za upotrebu ID narukvica

 • Narukvica se koristi prilikom ulaska na bazen i može se upotrebiti odredjen broj puta u mesecu.
 • Broj “kredita” na narukvici dodeljen je u zavisnosti od broja treninga koji vaša grupa ima.
 • NEMOJTE više puta u toku treninga očitavati narukvicu jer na kraju meseca, odnosno kada istrošite broj kredita, nećete moći da udjete. Sistem se trenutno prilagodjava tako da u toku treninga omogući jedno očitavanje.
 • Na početku meseca narukvicu morate dopuniti za sledeći mesec na prijavnici sportskog centra.
 • Narukvice se smeju koristiti 15 minuta pre i za vreme treninga kluba Mornar.
 • Svaki član Kluba mora imati ličnu narukvicu. Ukoliko više dece iz iste porodice trenira, svako dete mora imati svoju narukvicu. Narukvice mogu da koriste i roditelji koji ulaze kao pratnja dece do garderobe.
 • Radi dobijanja narukvice uplaćujete depozit 250,00 dinara koji će Vam biti vraćen nakon što vratite narukvicu. Obavezno čuvajte priznanicu o depozitu jer bez nje nije moguća refundacija.
 • Narukvica je vlasništvo SC Milan Gale Muškatirović i u slučaju zloupotrebe može Vam biti oduzeta i uskraćen pristup objektu. Na zahtev Kluba ili Sportskog centra narukvica mora biti vraćena u roku od najviše tri dana. Po isteku tog roka narukvica se oglašava izgubljenom i depozit se preinačuje u naknadu za izgubljenu narukvicu.
 • Od 15.03.2017. članovi sa nekompletnom dokumentacijom, dugovanjima i isteklim lekarskim pregledima neće biti u mogućnosti da dopune narukvicu.
 • Ukoliko niste sigurni u vaš status, molimo proverite do 14.03.2017.
 • Molimo za strpljenje i razumevanje u toku implementacije ovog sistema.
 • Za sva pitanja stojimo na raspolaganju .
 • Ove smernice, kao i sve buduće dopune i izmene biće objavljene na sajtu Kluba.