Letnja škola plivanja 2016

Klub Mornar je u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Beograda ovog leta organizovao Letnju školu plivanja na bazenu Milan Gale Muškatirović. Program letnje škole se realizuje u trajanju od 20 časova po detetu. Za prijavu Vam je neophodan VAUČER koji možete preuzeti u Sekretarijatu (ulica Kraljice Marije 1, 11 sprat) i nakon toga, sledeći dole navedena uputstva, možete ih i realizovati.

Informacije o raspoloživim vaučerima na telefon Sekretarijata 011 715 7813 ili 011 715 7463 od 09.00 do 15.00 časova.
Informacije o programu rada i ostalim detaljima vezanim za realizaciju na telefon Kluba 063 221 930 od 10.00 do 18.00 časova.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VAUČERA:
– Jedan vaučer glasi na jedno dete za dvadeset časova plivanja, ni u kom slučaju se ne može preneti na drugog
korisnika i može se iskoristiti isključivo tokom trajanja programa “Letnja škola plivanja 2016”
– Program je namenjen isključivo deci uzrasta od 1 do 8 razreda osnovnih škola
– Nakon preuzimanja vaučera OBAVEZNO se telefonom na 063 221 930 prijaviti radi formiranja rasporeda i grupa
– Prijave i rasporedi servisiraju se po redosledu prijema poziva do popunjavanja kapaciteta
– Prijavljivanjem na program “Letnja škola plivanja 2016” prihvatate sva akta PK Mornar kao i kućni red bazena
Milan Gale Muškatirović kao i da ste saglasni da Vam kršenjem ovih pravilnika može biti uskraćeno korišćenje
usluga PK Mornar i bazena. U tom slučaju vaučer se automatski smatra iskorišćenim u potpunosti
– U skladu sa Zakonom o sportu RS svako dete mora imati potvrdu lekara o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje
sportskim i rekreativnim plivanjem koje ne sme biti starije od 6 (šest) meseci
– OBAVEZNA oprema za trening: kupaće gaće/kostim, kapa za plivanje, gumene papuče i peškir
– OPCIONA oprema: naočare za plivanje, šampon/kupka, bade mantil…

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:
1. Pribaviti zdravstvenu potvrdu (lekar sportske medicine ili izabrani pedijatar)
2. Nakon preuzimanja očitati redni broj vaučera i pozvati 063221930
3 U zavisnosti od slobodnih kapaciteta opredeliti se za grupu 1 ili 2:
1. GRUPA Ponedeljak i Petak 19.30 – 20.30
2. GRUPA Utorak i Četvrtak 19.30 – 20.30
4. O opštim aktima Kluba informisati se na www.mornar.rs
5. Na prvi trening u dogovorenom terminu poneti: vaučer, zdravstvenu potvrdu i opremu za trening
6. Na trening dolaziti 15 minuta ranije radi evidencije i presvlačenja
SVA DECA MORAJU DOLAZITI I ODLAZITI U PRATNJI RODITELJA (ili druge punoletne osobe koju roditelji
naznače kao kontakt osobe)

ŽELIMO VAM PRIJATNO LETO UZ ŠKOLU PLIVANJA MORNAR