Lekarski pregled za plivanje

Aktuelnim Zakonom o sportu Republike Srbije i pratećim aktima i pravilnicima regulisana je obaveza svih učesnika u sportskim aktivnostima (školice, rekreacija, takmičenja…) da poseduju Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od licenciranog lekara ne starije od 6 (šest) meseci. Takođe, zaštita svih učesnika u sportu jedan je od najviših prioriteta svakog sportskog radnika. Naša je obaveza, i zakonska i etička, da brinemo o zdravlju svih učesnika u trenažnom procesu. Molimo Vas da ozbiljno shvatite ovu obavezu jer je ona u najvišem interesu Vašeg deteta i vas samih.

Lekarski pregled možete obaviti na dva načina:
1. Lekarski pregled u organizaciji kluba (informacije o terminima, mestu i cenama pregleda možete naći u sekciji Vesti ili nas kontaktirajte telefonom)
2. Lekarski pregled u sopstvenoj organizaciji (spisak ovlašćenih lekarskih ustanova možete naći na sajtu Udruženje licenciranih specijalista medicine sporta) ili kod izabranog lekara-pedijatra u domu zdravlja (dopis-ministarstva-zdravlja)

Klub Mornar ima uspešnu saradnju sa Poliklinikom Eginski i u saradnji sa njima organizujemo ekipne preglede dece na bazenu Milan Gale Muškatirović.
Ukoliko Vaše dete trenira više sportova moguće je da prilikom pregleda naglasite lekaru da vam je potrebno više uverenja i iskoristiti jedan pregled za regulisanje obaveza prema više klubova.

LEKARSKO UVERENJE NE STARIJE OD ŠEST MESECI NEOPHODNO JE I BEZ NJEGA NIJE MOGUĆE UČEĆE NI NA TRENINZIMA NI NA TAKMIČENJIMA.